آرایش....

سلام امروز با پستی در رابطه با آرایش بروز هستیم!

دوستانی هستن که خودشون را مقید به حجاب می دونند و از اونا ممنونیم ولی متاستفانه آرایش می کنند!

عزیز من مگر در قرآن نیامده است :

«قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن و لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او...» (1)
در این آیه با صراحت می فرماید: ای رسول به زنان مؤمن بگو: چشم های خود از چشم چرانی و نگاه ناپاک به مردان بیگانه بپوشند( با بیگانه در حد مخاطبه و لزوم آن نگاه کنند، نه این که به مردان نامحرم خیره شوند و چشم بدوزند). عفت و پاکدامنی خود را حفظ کنند. زینت های (طبیعی و عاریتی) خود را آشکار نکنند (و بپوشانند)مگر زینت هایی که به طور طبیعی آشکار است. روسری های خود را بر گردن و سینه اندازند. زینت های خود را جز برای شوهران و...(مردان محرم و زنان مسلمان و کودکان نابالغ و غیر ممیز و مردان طفیلی که چیزی از این مفاهیم نمی فهمند و...)آشکار نکنند.

حالا یک سوال خواهر من دوست من عزیز من آرایش در لغت چیست؟

مگر نه اینکه اضافه کردن چیزی به منظور زیباتر کردن یا به عبارت دیگر زینت دادن ....

دیگه خودت نتیجه ی اخرشو بگو!

/ 2 نظر / 41 بازدید
غریب آشنا

سلام موفق باشین لینکتون کردم [لبخند][گل][گل][گل]